STYRELSE

KONTAKT

HEM

MAYA OCH BERTIL FALCKS

STIFTELSER

SKOLSTIFTELSEN

Maya och Bertil Falcks skolstiftelse har som ändamål att främja undervisning och utbildning av barn, företrädesvis inom Danderyds kommun. Ändamålet skall tillgodoses genom bidrag till i första hand lärare och annan skolpersonal som driver projekt i syfte att uppmuntra barnen till lärande.

 

Stiftelsen grundades år 2000 och har sitt säte i Danderyd.

OMSORGSSTIFTELSEN

Maya och Bertil Falcks omsorgsstiftelse har som ändamål att främja äldreomsorgen i Danderyds kommun genom att ge bidrag till personer och/eller föreningar som verkar inom såväl den kommunala som den privata äldreomsorgen; och därigenom synliggöra deras arbetsinsatser och bidra till ökad arbetsglädje och motivation.

 

Stiftelsen grundades år 2008 och har sitt säte i Danderyd.

KONTAKT

E-post: info@mbfalcksstiftelser.se

 

Postadress: Maya och Bertil Falcks Stiftelser

Henrik Palmes allé 13 C lgh 1001

182 69, Djursholm

COPYRIGHT © MBFALCKSSTIFTELSER, ANSVARIG UTGIVARE CARL WENNERSTRÖM